Istarska

Antenal - Antenal 
Antonci 
Antonci - Antonzi 
Anžići 
Babići 
Babići - Babici 
Babudri 
Bačva 
Baderna 
Bajkini 
Baldaši 
Bale - Valle 
Balići I 
Banjole 
Banki 
Barat 
Barat 
Barban 
Barbići 
Baredine 
Baredine - Baredine 
Barići 
Bartići 
Bartolići 
Barušići 
Bašanija - Bassania 
Bašarinka 
Baškoti 
Batlug 
Bazgalji 
Begi 
Belaj 
Belavići 
Benčani 
Bencani - Benzani 
Benčići 
Benčići 
Beram 
Bertoši 
Bibali - Bibali 
Bibići 
Bičići 
Bijele Zemlje - Terre Bianche 
Blagdanići 
Blaškovići 
Blatna Vas 
Bokići 
Bokordići 
Boljevići 
Boljun 
Boljunsko Polje 
Bonaci 
Borinići 
Borut 
Boškari 
Brajkovići 
Brajkovići 
Bralići 
Bratovići 
Bratulići 
Brčići 
Brčići 
Brdo - Collato 
Brečevići 
Breg 
Brest 
Brest pod Učkom 
Brgod 
Brgudac 
Brič - Briz 
Bričanci 
Brig 
Brkač - Bercaz (S. Pancrazio) 
Brnobići 
Brnobići 
Broskvari 
Brovinje 
Brtonigla - Verteneglio 
Bubani 
Bucalovići 
Buići 
Bujarići 
Buje - Buie 
Bukori 
Burići 
Buroli - Buroli 
Butkovići 
Butoniga 
Butori 
Buzet 
Bužinija - Businia 
Čabrunići 
Čambarelići 
Cancini 
Čehići 
Čepić - Ceppich 
Čepljani - Ceppiani 
Cere 
Cere 
Cerion 
Cerjani 
Cerovlje 
Červar-Porat 
Červari 
Čiritež 
Cokuni 
Crklada 
Crni 
Črnica 
Črvar 
Crveni Vrh - Monte Rosso 
Čuki 
Cukrići 
Cunj 
Ćusi 
Čuši 
Cvitani 
Dajla - Daila 
Danci 
Dane 
Debeljuhi 
Deklevi 
Deklići 
Dekovići 
Delići 
Diklići 
Divšići 
Dolenja Vas 
Domijanići 
Dračevac 
Draguć 
Draguzeti 
Drenje 
Dubravci 
Duga Luka 
Duričići 
Dvori 
Erkovčići 
Eržišće 
Fabci 
Farini 
Fažana - Fasana 
Ferenci 
Filipana 
Filipi 
Filipini 
Finida - Finida 
Fiorini - Fiorini 
Flengi 
Foli 
Forčići 
Frančići 
Frata 
Frnjolići 
Funtana - Fontane 
Fuškulin 
Gajana - Gaiano 
Galižana - Gallesano 
Gambetići 
Gamboci - Gambozzi 
Garbina 
Gedići 
Glavani 
Golaš 
Gologorica 
Gologorički Dol 
Golubići - Golobici 
Gondolići 
Gora Glušići 
Gornja Nugla 
Gračišće 
Gradina 
Gradinje 
Gradinje - Gradigne 
Gradišće 
Grandići 
Grdoselo 
Grimalda 
Grobnik 
Grožnjan - Grisignana 
Grubići 
Gržini 
Heki 
Heraki 
Hrboki 
Hreljići 
Hum 
Ipši - Ipsi 
Ivići 
Jadreški - Giadreschi 
Jadruhi 
Jakačići 
Jakići Dolinji 
Jakići Gorinji 
Jakomići 
Jakovici 
Jasenovica 
Jehnići 
Jelovice 
Jesenovik 
Ježenj 
Juradi 
Jural 
Jurazini 
Jurcani 
Juricani - Giurizzani 
Jurićev Kal 
Jurići 
Jurići 
Juričići 
Juršići 
Kadumi 
Kajini 
Kaldanija - Caldania 
Kaldir - Caldier 
Kanegra - Canegra 
Kanfanar 
Kapelica 
Kapovići 
Karigador -Carigador 
Karlovići 
Karojba 
Kašćerga 
Kaštel - Castelvenere 
Kaštelir -Castelliere 
Katoro - Catoro 
Katun 
Kavran 
Kelci 
Kirmenjak 
Klarići 
Klenovšćak 
Klimni 
Kloštar 
Kmeti - Metti 
Knapići 
Kočići 
Kolumbera 
Kompanj 
Kontešići 
Korelići 
Korenići 
Korlevići 
Koromačno 
Koromani 
Kosinožići 
Kosoriga 
Kostanjica - Castagna 
Kostrčani 
Košutići 
Kotli 
Kovači 
Kožljak 
Kožljani 
Kraj Drage 
Krajcar Breg 
Krajići - Craici 
Krančići 
Kranjci 
Kranjčići 
Krapan 
Kras 
Krasica - Crassiza 
Krbavčići 
Krbune 
Krculi 
Kresini 
Kringa 
Križanci 
Križine - Crisine 
Krkuž 
Krmed 
Krnica 
Krničari 
Kropinjak 
Kršan 
Kršanci 
Kršete - Carsette 
Kršikla 
Kršuli 
Krti 
Krunčići 
Krušvari 
Kuberton - Cuberton 
Kućibreg - Cucibreg 
Kujići 
Kukci 
Kukurini 
Kunj 
Kurili 
Kurjavići 
Labin 
Labinci - S. Domenica 
Ladići 
Ladrovići 
Laginji 
Lakovići 
Lanišće 
Lanišće 
Lašići 
Lazarići 
Legovići 
Lesišćina 
Letaj 
Letajac 
Lindar 
Livade - Levade 
Ližnjan - Lisignano 
Loborika 
Lovrečica - San Lorenzo 
Lovrin 
Lozari - Losari 
Lupoglav 
Majkusi 
Makovci - Macovzi 
Mala Huba 
Mali Golji 
Mali Mlun 
Mali Turini 
Mali Vareški 
Mališi 
Mandalenčići 
Manjadvorci 
Marasi 
Marčana 
Marceljani 
Marčenegla 
Mareda - Mareda 
Maretići 
Marići 
Marići 
Marinci 
Markoci 
Markovac 
Markovići 
Martinci 
Martinčići - Martincici 
Marušići - Marussici 
Maružini 
Mastelići 
Materada - Matterada 
Matijaši 
Matohanci 
Matulini 
Medaki 
Medulin 
Medveje 
Medvidići 
Mekiši kod Kaštelira 
Mekiši kod Vižinade 
Melnica 
Merišće - Merischie 
Mičetići 
Mihatovići 
Mihelići 
Milanezi 
Milotski Breg 
Modrušani 
Momjan - Momiano 
Monterol - Monterol 
Montižana 
Montovani 
Most-Raša 
Motovun - Montona 
Mrgani 
Mugeba 
Muntić - Monticchio 
Muntrilj 
Murine - Morno 
Mušalež 
Mutvoran 
Mužini 
Nardući 
Nedešćina 
Negnar 
Nova Vas 
Nova Vas 
Nova Vas - Villanova 
Novaki Motovunski 
Novaki Pazinski 
Novigrad - Cittanova 
Ohnići 
Okreti 
Oprtalj - Portole 
Orbani 
Orbanići 
Orbanići 
Orič 
Orihi 
Oskoruš - Oscurus 
Oslići 
Pagubice 
Pajari 
Pajkovići 
Paladini 
Pamići 
Paradiž 
Pavićini 
Paz 
Pazin 
Pengari 
Peničići 
Perci 
Perci 
Peresiji 
Perini 
Peroj - Peroi 
Peruški 
Petehi 
Petrovija - Petrovia 
Pićan 
Pifari 
Pinezići 
Pirelići - Perelici 
Piškovica 
Pješčana uvala 
Plomin 
Plomin Luka 
Plovanija - Plovania 
Počekaji 
Podgaće 
Podkuk 
Podrebar 
Polje 
Polje Čepić 
Pomer 
Poreč - Parenzo 
Potpićan 
Pračana 
Prapoće 
Prašćari 
Premantura 
Presika 
Previž 
Prhati 
Prhati 
Prkačini 
Prkovići 
Prodani 
Prodol 
Pršurići 
Pucići 
Pula - Pola 
Puntera 
Purgarija Čepić 
Pusti 
Putini 
Rabac 
Račice 
Račički Brijeg 
Račja Vas 
Radetići 
Radići 
Radini - Radini 
Radmani 
Radoši kod Višnjana 
Radoši kod Žbandaja 
Radovani 
Rafaeli 
Rajki 
Rajki 
Rakalj 
Rakotule 
Rakovci 
Rapavel 
Raponji 
Raša 
Rašpor 
Ravni 
Rebići 
Režanci 
Ribarići 
Rim 
Rimnjak 
Ripenda Kosi 
Ripenda Kras 
Ripenda Verbanci 
Roč 
Ročko Polje 
Rogočana 
Rogovići 
Rojci 
Rojnići 
Rošini 
Roškići 
Rovinj - Rovigno 
Rovinjsko Selo 
Rudani 
Rupeni 
Ružići 
Ružići 
Šajini 
Salakovci 
Salambati 
Salež 
Santalezi 
Šarići 
Savudrija - Salvore 
Šćulci 
Seget - Seghetto 
Šegotići 
Selca 
Selina 
Seljaci 
Semić 
Senj 
Šeraje 
Sinožići 
Sirotići 
Šišan - Sissano 
Šivati 
Skitača 
Škopljak 
Škropeti 
Škuljari 
Skvaranska 
Slum 
Smolici 
Smoljanci 
Snašići 
Šorgi - Sorghi 
Šorići 
Sošići 
Sovinjak 
Sovinjska Brda 
Sovinjsko Polje 
Srebrnići 
Stancija Vodopija 
Stanica Roč 
Staniši 
Stanišovi 
Starići 
Stepčići 
Šterna - Sterna 
Štifanići 
Štokovci 
Strana 
Stranići kod Lovreča 
Stranići kod Nove Vasi 
Štrmac 
Strpačići 
Štrped 
Štuti 
Šumber 
Sušići 
Šušnjevica 
Šušnjići 
Sutivanac 
Sveta Katarina 
Sveta Lucija - S. Lucia 
Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso 
Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso 
Sveta Marina 
Sveti Bartol - S. Bortolo 
Sveti Bartul 
Sveti Donat 
Sveti Ivan 
Sveti Ivan 
Sveti Ivan - S. Giovanni 
Sveti Lovreč Labinski 
Sveti Lovreč Pazenatički 
Sveti Martin 
Sveti Martin 
Sveti Petar u Šumi 
Svetvinčenat 
Tadini 
Tar - Torre 
Tićan 
Tinjan 
Tomišići 
Topid 
Trget 
Trgetari 
Triban - Tribano 
Tripari 
Trombal 
Trstenik 
Trviž 
Tupljak 
Ugrini 
Umag - Umago 
Vabriga - Abrega 
Vadediji 
Vadreš 
Valbandon 
Valbonaša 
Valentići 
Valica - Valizza 
Valkarin 
Valtura - Altura 
Vardica - Vardiza 
Vejaki 
Vela Traba 
Veleniki 
Veli Golji 
Veli Mlun 
Veli Turini 
Velići 
Veliki Vareški 
Veljaki 
Vidulini 
Vilanija - Villania 
Vinež 
Vinkuran 
Vintijan 
Viškovići 
Višnjan - Visignano 
Vižinada - Visinada 
Vižintini - Visintini 
Vižintini Vrhi-Monti di Visintini 
Vodice 
Vodnjan - Dignano 
Vošteni 
Vozilići 
Vranići kod Višnjana 
Vranići kod Vižinade 
Vranja 
Vranje Selo 
Vrbani 
Vrećari 
Vrh 
Vrh Lašići 
Vrhjani 
Vrnjak - Vergnacco 
Vrsar - Orsera 
Vrvari 
Vržnaveri 
Zabrežani 
Zagorje 
Žagrići 
Zajci 
Zamask 
Zamaski Dol 
Zambratija - Zambrattia 
Zankovci 
Zarečje 
Zatka Čepić 
Završje - Piemonte 
Žbandaj 
Zeci 
Želiski 
Ženodraga 
Zgrabljići 
Žikovići 
Žminj 
Žnjidarići - Znidarici 
Žonti 
Zoričići 
Zrenj - Stridone (Sdregna) 
Žudetići 
Žuntići 
Županići 
Žužići 
Žužići 
Đuba - Giubba