Agencija HEP - Bjelovar

p

HEP uredi

HEP ima dostupnu službu za korisnike, tj. besplatni potrošački telefon na koji se možete obratiti u slučaju bilo kakvih pitanja. Imate li reklamacije na primljeni obračun, mjesečne novčane obveze i slično, možete se obratite HEP pisanim putem (putem pošte, kontakt formulara na web stranicama ili faksom), osobno na šalteru ili na potrošački broj:

Kako platiti račune?

Podmirivanje novčanih obveza i plaćanje mjesečnih računa korisnicima je omogućeno u svim institucijama za obavljanje platnog prometa na nekoliko načina:

  • Putem trajnog naloga;
  • Putem Internet bankarstva (potreban je poziv na broj te broj žiro računa za uplatu električne energije koji se nalaze na Vašim uplatnicama);
  • Na blagajnama FINA-e (bez plaćanja naknade);
  • Na blagajnama Hrvatske Pošte (bez plaćanja naknada za kupce kategorije kućanstvo).

Adresa :

HEP-ov pogon Bjelovar, P. Biškupa 5

HEP Bjelovar možete kontaktirati tijekom radnog vremena:

  • telefonom:
  • ili faksom: 043/27 31 00

Najbliže agencije

HEP - Đurđevac Udaljenost: 26.5 km
HEP - Križevci Udaljenost: 28.4 km
HEP - Koprivnica Udaljenost: 33.2 km
HEP - Daruvar Udaljenost: 41.5 km
HEP - Virovitica Udaljenost: 41.8 km